TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Tin tức

Niềm vui lan toả từ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Niềm vui lan toả từ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực... Sau khi được tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết, đông đảo người dân trong tỉnh...
Niềm vui lan toả từ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV Niềm vui lan toả từ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV: Bắt đầu từ tuyên truyền, quán triệt Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV: Bắt đầu từ tuyên truyền, quán triệt
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV: Bắt đầu từ tuyên truyền, quán triệt Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV: Bắt đầu từ tuyên truyền, quán triệt

Hình ảnh

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020
       
Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan
Đại hội Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đại hội Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh

Video

Quảng Ninh - dấu ấn một nhiệm kỳ
Quảng Ninh - dấu ấn một nhiệm kỳ
Nhiệm kỳ 2015-2020, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, bứt phá trên chặng đường phát triển.
Bản tin thời sự ngày 12/10/2015|QTV Bản tin thời sự ngày 12/10/2015|QTV
Bản tin thời sự ngày 13/10/2015 | QTV Bản tin thời sự ngày 13/10/2015 | QTV
Bản tin thời sự ngày 12/10/2015 | QTV Bản tin thời sự ngày 12/10/2015 | QTV